Tag Archives: JIS H3300

Tiêu Chuẩn JIS H3300 trong sản xuất Ống Đồng

1. Đôi nét về tiêu chuẩn JIS a.    Định nghĩa Tiêu chuẩn JIS (Japan Industrial Standard) – tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản – là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản, sau đó được áp dụng rộng rãi trong hoạt động sản […]