Ống Gió Mềm và phụ kiện ống gió

Flexible duct
Insulated flexible duct
Semirigrid flexible duct
Flexible duct connector

Ống gió mềm không cách nhiệt/ cách nhiệt

Ống nhôm nhún / Phụ kiện ống gió

Sản phẩm chất lượng cao sản xuất tại nhà máy Việt Nam được phân phối chuyên nghiệp bởi Manh Tuan Co