Gas Ecoron R417a

Gas Ecoron R-471a được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế, có Chất lượng tinh khiết cao .

Dòng gas hợp chất với chất lượng cao từ: R600 (ISOBUTANE);R125 (PENTAFLUOROETNANE); R134a (1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE)

Tất cả các sản phẩm chúng tôi điều có in rõ địa chỉ và số điện thoại của nhà máy sản xuất.

Xuất sứ: Trung Quốc

Trọng lượng: 11.35 Kg/bình