Gas Chemous Opteon™ YF ( HFO-1234 yf)

Opteon ™ YF chất làm lạnh tương tự HFC-134a trong các hệ thống điều hòa không khí ô tô.

Nhưng với một tiềm năng tốt hơn do  mức độ nóng lên toàn cầu thấp hơn nhiều (GWP) – do cấu tạo ít hơn duy nhất một phân tử CO2.

Sản phẩm của Tập đoàn Chemours USA

Trọng lượng tịnh: 4.54Kg (10Lb)  (net)/ bình

Thành phần:

  • 2,3,3,3-Tetrafluoropropene HFO-1234yf
  • R-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene)

Sử dụng: Opteon ™ YF (HFO-1234yf) dễ dàng đáp ứng việc tiêu chuẩn EU thay thế khí F cho chất làm lạnh ô tô, cung cấp sự cân bằng tốt nhất về tính chất và hiệu suất cao.

Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường.

Cảnh báo:  Tránh tiếp xúc với da và mắt.