Ống Đồng Cây Crane Copper Tube

Ống đổng cây Crane Copper Tube dùng trong y tế đạt chất lượng quốc tế.

Xuất xứ: Úc (Australia).

Liên Hệ Báo Giá
Danh mục: