Gas Ecoron R-22

Gas Ecoron được sản xuất tại Ấn Độ có Chất lượng tinh khiết cao .

Trọng lượng: 13.6 Kg/bình; 22.7 Kg/bình

Xuất xứ: Ấn Độ