Gas DuPont Suva® 123

Ứng dụng

Có thể được sử dụng thay cho R-11

Dùng trong thiết bị ly tâm áp suất thấp và các thiết bị ly tâm mới

Bảo quản

Ở nhiệt độ thường

Khuyến nghị chất bôi trơn

MO